Pieejamības rīki

Vārda dienu šodien svin: Una, Unigunde, Dzelme, Benedikts

Sociālais pedagogs

Sociālais pedagogs

Marina Kostjukova

Darba laiks: 09:00-15:00 (221. kab.)

Uzdot jautājumus un pieteikties konsultācijai var e-klases pastā.

Sociālais pedagogs nodrošina bērnu/ jauniešu tiesību aizsardzību, palīdz rast risinājumu situācijai, kādā nonācis skolēns, ja par to liecina negatīvas izmaiņas skolēna uzvedībā – mācību sekmju pasliktināšanās, konflikti ar skolas biedriem vai pedagogiem, slikta uzvedība, stundu kavēšana, klaiņošana, skolas biedru pāri darījumi u.c.

  • Palīdz bērniem, vecākiem un skolotājiem risināt sociālpedagoģiskās problēmas, kas rada grūtības mācību procesā;
  • izvērtē skolēna ģimenes sociālo apstākļu un veido atbalsta sistēmu situācijas uzlabošanai;
  • sekmē skolēnu, vecāku un skolotāju savstarpējās sadarbības iespējas;
  • ja nepieciešams, apmeklē ģimeni mājās, pēta skolas sociālo vidi un izzina problēmu cēloņus;
  • izstrādā priekšlikumus un organizē profilaktiskus pasākumus, lai novērstu vai ierobežotu atkarību un dažādu problēmu izplatību skolā;
  • sadarbojas ar citu institūciju speciālistiem bērnu sociālo vajadzību nodrošināšanā.

Skolas sociālais pedagogs piedalās stundās un vēro skolēnu uzvedību, kā veidojas viņu savstarpējās attiecības ar skolotāju, klases biedriem. Cenšas laikus pamanīt un novērst problēmas un konfliktus.

Skolas sociālais pedagogs piedalās vecāku sapulcēs.

Sociālais pedagogs ievēro profesionālās ētikas kodeksu, kas liek nodrošināt konfidencialitāti. Konsultāciju laikā iegūtā informācija netiek izpausta.

Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija:

www.bti.gov.lv

www.uzticibastalrunis.lv

1.klase

st

stundu sataksts izmainas

korona time

veselibuveicinosa

vertibas 300x225

soma

edinasana1

Jelgava lv logo m

Jelgava lv logo b

e klase logo

uzdevumi logo

Skolas adrese

Loka maģistrāle 29, Jelgava, LV-3004

E-pasts: jppsk@izglitiba.jelgava.lv

Darba un pieņemšanas laiki: 8.00-16.00

Piekļūstamības paziņojums

pieejamiba 1

Skolas darbinieku tālruņi un e- pasta adreses

Amats 

 Vārds uzvārds

Tālrunis

e-pasts

sekretāre

Ina Matulēna

63027467

ina.matulena@izglitiba.jelgava.lv

direktore

Ilze Arbidane

63020275

Ilze.arbidane@izglitiba.jelgava.lv

direktores vietniece audzināšanas  jomā

Ļiļa Kiseļova

63012279

lilakiselova@izglitiba.jelgava.lv

direktores vietniece izglītības jomā

Viktorija Tihonova

63012278

viktorija.tihonova@izglitiba.jelgava.lv

direktores vietniece izglītības jomā Olga Fjodorova

63012277

olga.fjodorova@izglitiba.jelgava.lv

direktores vietnieks saimniecības darbā

Andrejs Koniševs

26534325

andrejs.konisevs@izglitiba.jelgava.lv

baseina vadītājs

Aivars Tihonovs 24556763 aivars.tihonovs@izglitiba.jelgava.lv

Datu drošības speciālists: Ina Matulēna , T: 63027467

e-pasts :  ina.matulena@izglitiba.jelgava.lv

Informācija par izglītības iestādes veikto personu datu apstrādi