KA2 e-management

KA2 Healthy European Student

Healthy European Student


4. Mobilitate Rumānijā 17.01.-21.01.2022.2020.gadā no 2. līdz 7.martam, mēs uzņēmām viesus no četrām skolām: Slovēnijas, Rumānijas, Slovākijas un Portugāles. Pāris mēnešus pirms tikšanās tika izstrādāts sagatavošanās plāns. Sirsnīgs paldies Marijai Anželikai Penčurai, Marinai Fjodorovai, Viktorijai Kiseļovai, Kirilam Koļesņikovam, Anastasijai Bakaņinai, Poļinai Kedičai, Danilam Lukjančikovam, Oļegam Butromejevam, Ignatam Gusevam, Denisam Dmitrijevam, Maratam Razživinam, Sofijai Losānei, Dāvidam Kuščevam un viņu ģimenēm ģimenēm  par dalību, palīdzību un viesmīlību.

Pirms tikšanās mūsu un partneru skolas skolēni apmainījās ar video sveicieniem, elektroniskajām vēstulēm, veidojot draudzīgas saiknes.

Projekta pirmajā dienā Jelgavas 6.vidusskolā dalībnieki iepazinās ar skolu . Katrs dalībnieks prezentēja īsfilmu par savu skolu. Skolas sporta zālē notika aizraujošas stafetes un veselības veicinoši vingrojumi, kurus organizēja vidusskolas skolēni. Sportiskās un jautrās aktivitātes palika atmiņā visiem dalībniekiem.

Pēc veselīgi ieturētām pusdienām visi devās uz ‘’Karameļu darbnīcu’’, kur uzzināja kā top karameļu saldumi. Katram ekskursantam bija iespēja izveidot savu individuālo salduma pārsteigumu, kuru varēja paņemt līdzi un uzcienāt mājiniekus.

 

 

Otrajā projekta aktivitāšu dienā partnerskolas dalībnieki piedalījās dabaszinības un  mājturības un Tehnoloģijas stundās. Dabas zinībās skolēni piedalījās radošajās darbnīcās: “Dabai un cilvēku veselības draudzīgu ķermeņa līdzekļu izgatavošana: zobu pasta” un pētīja šokolādes sastāvdaļas.  Savukārt mājturības un tehnoloģijas stundas ietvaros tika izcepti un degustēti garšīgie un veselīgie cepumi. Dienas beigās tika organizēta ekskursija, kurā dalībnieki spēja ieskatīties interesantajā un plašajā mūsu pilsētas vēsturē.

Trešās dienas rītā mēs ar projekta partneriem devāmies uz ekskursiju uz Getliņiem. Šeit visi dalībnieki iepazinās ar kompānijas darbību, vīziju un mērķiem. Getliņi ir viena no lielākajām kompānijām, kas atkritumu kompostu pārveido enerģijā un audzē siltumnīcās dārzeņus. Zinātkārie skolēni pēcāk apmeklēja Latvijas Universitātes Botānisko dārzu, kā arī devās uz Vecrīgu, lai iepazītos ar tās vēsturiskajiem objektiem un baudītu skaistu vakaru vecpilsētas ielās.

 

Ceturtdiena bija vispiesātinātākā diena šajā nedēļā. Skolēni tika sadalīti savas valsts komandās un kopā veidoja projekta logo. Labākais logo autors tika atzīts no Slovēnijas.

Ķīmijas skolotājas vadībā tika organizēta viktorīna par veselības dzīvesveidu ar  zinošiem un interesantiem konkursiem. Visi dalībnieki tika sadalīti 5 komandās, un katrai komandai bija nepieciešams izpildīt dažādus uzdevumus, lai veiksmīgi turpinātu pāreju uz nākamo uzdevumu darbnīcu. Kopā bija 5 darbnīcas. Pēc konkursa katra komanda saņēma veicinošas balva. Pēcpusdienā 11.klašu skolēni sagatavojas interesantus uzdevumus un spēles projekta dalībniekiem. Dienas beigās tika organizēta diskotēka.

Pēdējā tikšanās dienā, katra partnerskola organizēja sporta spēles, kurās piedalījās gan skolēni, gan skolotāji. Piektdienā projekta dalībnieki izveidoja un noformēja projekta sienu ar bilžu izstādi un iespaidiem uzraksteim   par pavadīto laiku Jelgavas 6.vidusskolā. Katrs dalībnieks saņēma sertifikātu par dalību Erasmus+ projektā.

 

Liels paldies par palīdzību un atbalstu skolas administrācijai, direktora vietniekam saimniecības daļas jautājumos, skolas vokālās un deju grupas dalībniekiem un pasniedzējiem, skolēnu padomei.

Pateicos skolotājiem Ainai Jēgerei, Gitai Jēgerei, Irinai Timofejevai, Anitai Minātei, Jeļenai Markovai par organizāciju, ekskursiju vadīšanu un radošo darbnīcu izveidi.

Sirsnīgs paldies Ņikitam Markovam, Olgai Sukorcevai, Danielai Migunovai, Katerīnai Belogrudovai, Robertam Ščerbakam, Anastasijai Asejevai, Janai Janovskai, Miļenai Bikovai  par sporta un kultūras pasākumu organizēšanu starptautiskā projekta tikšanas laikā.

Nākamā tikšanās plānota Slovākijā.

Skolas projekta koordinatore angļu valodas skolotājaGaļina Mateikoviča

 

 


Vesels skolēns Eiropā

Jelgavas 6. vidusskola līdz ar jaunā mācību gada sākumu kopā ar partneriem no Slovēnijas, Slovākijas, Rumānijas un Portugāles uzsāk dalību Erasmus+ projektā „Vesels skolēns Eiropā", kura mērķis ir popularizēt veselīgu dzīvesveidu jauniešu vidū. Projekta īstenošanas periods ir no 2019. gada 1. septembra līdz 2022. gada 31. maijam.

Šajā laikā partneri iepazīsies ar SLOfit programmu (bērnu un jauniešu fiziskās attīstības izpēte Slovēnijā), kas šajā valstī tiek praktizēta jau 40 gadus. Šo programmu pielāgos dalībvalstu skolu 5.-7. klašu izglītojamajiem un ļaus izvērtēt vispārīgās fiziskās sagatavotības izaugsmi.

Projekta ietvaros plānots filmēt video ar dažādu aktivitāšu formām veselīga dzīvesveida popularizēšanai, izdot brošūru un izveidot kalendāru 2022. gadam, kurā būs ievietotas uzmundrinošas frāzes veselīga dzīvesveida veicināšanai.

No 14.līdz 19. oktobrim skolas darba komanda viesojās Slovēnijā. Kopā ar Slovākijas, Portugāles, Rumānijas un Slovēnijas kolēģiem plānoja projekta aktivitātes, kopīgi piedaloties fiziskajās aktivitātēs gan sporta zālē, gan svaigā gaisā.

Nākamā tikšanās plānota 2020. gada martā Latvijā.

   


WhatsApp Image 2024 04 15 at 12.11.40

 VASARAS NODARBINATIBA 2024 sludinajums 2024 04 04 19 59 18

sapulce

Screenshot 1

stundu sataksts izmainas

zalaiskarogs

veselibuveicinosa

vertibas 300x225

soma

edinasana1

Jelgava lv logo m

Jelgava lv logo b

e klase logo

uzdevumi logo

Skolas adrese

Loka maģistrāle 29, Jelgava, LV-3004

E-pasts: jppsk@izglitiba.jelgava.lv

Darba un pieņemšanas laiki: 8.00-16.00

Piekļūstamības paziņojums

pieejamiba 1

Skolas darbinieku tālruņi un e- pasta adreses

Amats 

 Vārds uzvārds

Tālrunis

e-pasts

sekretāre

Ina Matulēna

63027467

ina.matulena@izglitiba.jelgava.lv

direktore

Ilze Arbidane

63020275

Ilze.arbidane@izglitiba.jelgava.lv

direktores vietniece audzināšanas  jomā

Ļiļa Kiseļova

63012279

lilakiselova@izglitiba.jelgava.lv

direktores vietniece izglītības jomā

Viktorija Tihonova

63012278

viktorija.tihonova@izglitiba.jelgava.lv

direktores vietniece izglītības jomā Olga Fjodorova

63012277

olga.fjodorova@izglitiba.jelgava.lv

direktores vietnieks saimniecības darbā

Andrejs Koniševs

26534325

andrejs.konisevs@izglitiba.jelgava.lv

baseina vadītājs

Aivars Tihonovs 24556763 aivars.tihonovs@izglitiba.jelgava.lv

Datu drošības speciālists: Ina Matulēna , T: 63027467

e-pasts :  ina.matulena@izglitiba.jelgava.lv

Informācija par izglītības iestādes veikto personu datu apstrādi