“Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai”

“Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai”

2020./2021.māc.g.  Eiropas Sociālā fonda projektā  Nr. 8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai”  iesaistīti  25 izglītojamie no 5. līdz 9.klasei. Katram projektā iesaistītajam izglītojamajam pedagogs semestra sākumā izveido individuālo atbalsta plānu (IAP), kurā izvērtē mācību pārtraukšanas riskus un paredz nepieciešamos atbalsta pasākumus šo risku mazināšanai: pedagogu un atbalsta personāla (sociālais pedagogs, logopēds) konsultācijas/konsultatīvo atbalstu.


 

2020. gada 24. novembrī Jelgavas 6.vidusskolā notika  supervīzija projekta PuMPuRS iesaistītajai komandai. Supervīzijā piedalījās pedagogi, sociālais pedagogs un logopēds.

Supervīzijas uzdevumi:

1. Pilnveidot pedagogu kompetenci atpazīt priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riskus. 2. Veicināt izpratni par priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riska izglītojamo sociāli emocionālajām vajadzībām. 3. Paaugstināt pedagogu pašefektivitāti, lai veicinātu izglītojamo apmierinātību un labizjūtu vispārējās izglītības iestādēs un profesionālās izglītības iestādēs. 4. Atbalstīt pedagogus apzināties savus resursus izdegšanas sindroma novēršanai, strādājot ar priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riska izglītojamajiem.  


 VASARAS NODARBINATIBA 2024 sludinajums 2024 04 04 19 59 18

WhatsApp Image 2024 04 15 at 12.11.40

uzzsak

Screenshot 1

stundu sataksts izmainas

zalaiskarogs

veselibuveicinosa

vertibas 300x225

soma

edinasana1

Jelgava lv logo m

Jelgava lv logo b

e klase logo

uzdevumi logo

Skolas adrese

Loka maģistrāle 29, Jelgava, LV-3004

E-pasts: jppsk@izglitiba.jelgava.lv

Darba un pieņemšanas laiki: 8.00-16.00

Piekļūstamības paziņojums

pieejamiba 1

Skolas darbinieku tālruņi un e- pasta adreses

Amats 

 Vārds uzvārds

Tālrunis

e-pasts

sekretāre

Ina Matulēna

63027467

ina.matulena@izglitiba.jelgava.lv

direktore

Ilze Arbidane

63020275

Ilze.arbidane@izglitiba.jelgava.lv

direktores vietniece audzināšanas  jomā

Ļiļa Kiseļova

63012279

lilakiselova@izglitiba.jelgava.lv

direktores vietniece izglītības jomā

Viktorija Tihonova

63012278

viktorija.tihonova@izglitiba.jelgava.lv

direktores vietniece izglītības jomā Olga Fjodorova

63012277

olga.fjodorova@izglitiba.jelgava.lv

direktores vietnieks saimniecības darbā

Andrejs Koniševs

26534325

andrejs.konisevs@izglitiba.jelgava.lv

baseina vadītājs

Aivars Tihonovs 24556763 aivars.tihonovs@izglitiba.jelgava.lv

Datu drošības speciālists: Ina Matulēna , T: 63027467

e-pasts :  ina.matulena@izglitiba.jelgava.lv

Informācija par izglītības iestādes veikto personu datu apstrādi