Vārda dienu šodien svin: Leonīda, Leonīds

“Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai”

“Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai”

2020./2021.māc.g.  Eiropas Sociālā fonda projektā  Nr. 8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai”  iesaistīti  25 izglītojamie no 5. līdz 9.klasei. Katram projektā iesaistītajam izglītojamajam pedagogs semestra sākumā izveido individuālo atbalsta plānu (IAP), kurā izvērtē mācību pārtraukšanas riskus un paredz nepieciešamos atbalsta pasākumus šo risku mazināšanai: pedagogu un atbalsta personāla (sociālais pedagogs, logopēds) konsultācijas/konsultatīvo atbalstu.


 

2020. gada 24. novembrī Jelgavas 6.vidusskolā notika  supervīzija projekta PuMPuRS iesaistītajai komandai. Supervīzijā piedalījās pedagogi, sociālais pedagogs un logopēds.

Supervīzijas uzdevumi:

1. Pilnveidot pedagogu kompetenci atpazīt priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riskus. 2. Veicināt izpratni par priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riska izglītojamo sociāli emocionālajām vajadzībām. 3. Paaugstināt pedagogu pašefektivitāti, lai veicinātu izglītojamo apmierinātību un labizjūtu vispārējās izglītības iestādēs un profesionālās izglītības iestādēs. 4. Atbalstīt pedagogus apzināties savus resursus izdegšanas sindroma novēršanai, strādājot ar priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riska izglītojamajiem.  


st

stundu sataksts izmainas

korona time

soma

vertibas 300x225

veselibuveicinosa

edinasana1

jelgava.lv

MANA PILSETA 300x260

e klase logo

uzdevumi logo

Skolas adrese

Loka maģistrāle 29, Jelgava, LV-3004

E-pasts: jppsk@izglitiba.jelgava.lv

Darba un pieņemšanas laiki: 8.00-16.00

Rekvizīti

Skolas rekvizīti
(Norēķini notiek ar Jelgavas Izglītības pārvaldes starpniecību)

Pašvaldības iestāde „Jelgavas Izglītības pārvalde”

A/S „SEB banka”

konts: LV07UNLA0008014130203

reģ. nr. 90000074738

Jelgavas Pārlielupes pamatskola

Skolas darbinieku tālruņi un e- pasta adreses

Amats 

 Vārds uzvārds

Tālrunis

e-pasts

sekretāre

Ina Matulēna

63027467

ina.matulena@izglitiba.jelgava.lv

direktore

Ilze Arbidane

63020275

Ilze.Arbidane@izglitiba.jelgava.lv

direktores vietniece audzināšanas  jomā

Ļiļa Kiseļova

63012279

Lila.Kiselova@izglitiba.jelgava.lv

direktores vietniece izglītības jomā

Viktorija Tihonova

63012278

Viktorija.Tihonova@izglitiba.jelgava.lv

direktores vietniece izglītības jomā Anita Mināte

63012277

Anita.Minate@izglitiba.jelgava.lv

direktores vietnieks saimniecības darbā

Andrejs Koniševs

26534325

Andrejs.Konisevs@izglitiba.jelgava.lv