Psihologs

Psihologs:  Jeļena Votčele.

Darba laiks:  no 9.00 līdz 15.00.

Uzdot jautājumus un pieteikties konsultācijai var e-klases pastā.

 

Skolas psihologa darbs ir vērsts uz mācību un audzināšanas procesa, emocionālo, kognitīvo, uzvedības vai saskarsmes grūtību mazināšanu, kā arī pozitīvas pašizaugsmes veicināšanu izglītojamajiem.

Skolas psihologs sniedz individuālas konsultācijas izglītojamajiem (bērniem un jauniešiem), viņu vecākiem un skolotājiem, ar mērķi palīdzēt labāk orientēties sarežģītās dzīves situācijās un atrast izeju no tām.

 

Psihologa konsultācijas dod iespēju

  • pārrunāt sev svarīgus jautājumus, tikt uzklausītam,
  • paplašināt apziņu un labāk iepazīt sevi,
  • izprast savas grūtības un spēt paskatīties uz tām no cita skatu punkta,
  • rast atbildes un gūt emocionālo atbalstu,
  • ieraudzīt dažādas iespējas un risinājumus.

Skolēni pie psihologa var vērsties pēc palīdzības, ja

  • ir nesaskaņas un konflikti ģimenē vai ar vienaudžiem,
  • ja izjūt spriedzi, trauksmi, bailes, bēdas,
  • ja ir grūti kontrolēt sevi un savas emocijas,
  • ja pasliktinājās darba spējas un pazeminājās mācību sekmes,
  • ja netic sev un savām spējām un citos jautājumos.

Izglītojamo vecākiem ir iespēja konsultēties pie psihologa par efektīvākām audzināšanas metodēm, kā risināt bērna mācību un uzvedības problēmas.

Vecāki var pieteikt sava bērna psiholoģisko izpēti. Visbiežāk tā tiek veikta gadījumos, kad izglītojamajam vērojamas mācību grūtības, uzvedības vai emocionāla rakstura problēmas, kas izglītojamajam rada grūtības mācību procesā un mācību vidē. Psihologs novērtēs bērna individuālās spējas un sniegs atbilstošas rekomendācijas.

Psihologa profesionālo darbību regulē Psihologu likums.

Noderīga informācija par drošību:

www.centrsdardedze.lv

www.dzimba.lv

www.drossinternets.lv

www.manadrosiba.lv

 

Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija:

 

www.bti.gov.lv

www.uzticibastalrunis.lv

 

Psihologa piedāvātie materiāli

Psihologa konsultācijas un palīdzība krīzes situācijās

Kā uzlabot savu emocionālo pašsajūtu

Kā atgūt emocionālu līdzsvaru

Bērna audzināšanas pamatprincipi

 VASARAS NODARBINATIBA 2024 sludinajums 2024 04 04 19 59 18

WhatsApp Image 2024 04 15 at 12.11.40

uzzsak

Screenshot 1

stundu sataksts izmainas

zalaiskarogs

veselibuveicinosa

vertibas 300x225

soma

edinasana1

Jelgava lv logo m

Jelgava lv logo b

e klase logo

uzdevumi logo

Skolas adrese

Loka maģistrāle 29, Jelgava, LV-3004

E-pasts: jppsk@izglitiba.jelgava.lv

Darba un pieņemšanas laiki: 8.00-16.00

Piekļūstamības paziņojums

pieejamiba 1

Skolas darbinieku tālruņi un e- pasta adreses

Amats 

 Vārds uzvārds

Tālrunis

e-pasts

sekretāre

Ina Matulēna

63027467

ina.matulena@izglitiba.jelgava.lv

direktore

Ilze Arbidane

63020275

Ilze.arbidane@izglitiba.jelgava.lv

direktores vietniece audzināšanas  jomā

Ļiļa Kiseļova

63012279

lilakiselova@izglitiba.jelgava.lv

direktores vietniece izglītības jomā

Viktorija Tihonova

63012278

viktorija.tihonova@izglitiba.jelgava.lv

direktores vietniece izglītības jomā Olga Fjodorova

63012277

olga.fjodorova@izglitiba.jelgava.lv

direktores vietnieks saimniecības darbā

Andrejs Koniševs

26534325

andrejs.konisevs@izglitiba.jelgava.lv

baseina vadītājs

Aivars Tihonovs 24556763 aivars.tihonovs@izglitiba.jelgava.lv

Datu drošības speciālists: Ina Matulēna , T: 63027467

e-pasts :  ina.matulena@izglitiba.jelgava.lv

Informācija par izglītības iestādes veikto personu datu apstrādi