KA2 e-management

KA2 e-management

Projekta ““e-Management of multidisciplinary projects for secondary school” jaunās Eiropas programmas “Vadība – multinozaru projekts” intelektuālais rezultāts paredzēts 11-15 gadus veciem izglītojamajiem. Programmai pievienoti elektroniskie mācību materiāli – viens komplekts pedagogam un otrs izglītojamajiem (15 mācību stundu plāni ar pielikumiem: mācību saturs, Power Point prezentācijas, darba un vērtēšanas lapas) angļu un latviešu valodā, kā arī čehu, slovāku, rumāņu un turku valodā. Visi digitālie materiāli skolēniem un pedagogiem ir pieejami Moodle platformā tiešsaistē https://scoala4pucioasa.moodle.ro/   “Vadība – multinozaru projekts”. Materiāli ir arī pieejami internetvietnē   https://drive.google.com/drive/folders/0ByALzRIYHfU4SWc2dzdWVHdPSzA  mapē “Intelektual OUTPUT – final form”.


Tikšanās Slovākijā no 6.-10.jūlijam

 


Starptautiskais simpozijs Rumānijā e-Education for key competences

2017.gada 6.jūnijā mūsu skolas skolotājas Gaļina Mateikoviča un Ineta Bušmane (Jelgavas pilsētas Latviešu valodas (mazākumtautību skolā) metodiskās apvienības vadītāja) piedalījās starptautiskā simpozija e-Education for key competences darbā Rumānijā. Simpozija pirmā daļa notika pilsētā Targoviste, kur iepazināmies ar Erasmus+ projektu “Innovation Through Creative Arts. Tikšanos atklāja Skolu galvenais inspektors Sorins Ions (Sorin Ion), kurš savā svinīgajā uzrunā sveica simpozija dalībniekus un uzsvēra, ka galvenais skolu uzdevums ir dot iespēju katram skolēnam attīstīt savas individuālās spējas un kompetences, kā arī atklāt bērnu talantus. Turpinājumā pārstāvji no Lielbritānijas, Spānijas, Turcijas un Rumānijas iepazīstināja ar projekta aktivitātēm savā reģionā. Pēc tam simpozija dalībnieki strādāja radošajās darbnīcās. Mēs, Latvijas pārstāvji, piedalījāmies radošajā darbnīcā “ Creative Arts and development of the digital competences”, kurā meklējām atbildi uz jautājumu “Kas ir radošums?” un kā radošumu un izziņas spēju var attīstīt skolēnos.  Darbnīcas dalībnieki, izmantojot IKT, grupās meklēja un atlasīja attēlus, rakstīja replikas un veidoja komiksu. Pēc tam katra grupa prezentēja savu darbu. Dienas otrajā daļā simpozijs tika turpināts pilsētas Pucioasa Eiropas Kultūras centrā. Simpozija darbā piedalījās ne tikai dalībnieki no partnerskolām, bet arī skolotāji no Rumānijas, skolēni un viņu vecāki no Pucioasas 4.skolas “Elenas Donuci Cantacuzino”. Šīs skolas skolotāji ir Erasmus + projekta “e-Management of Multidisciplinary Projects for Secondary Schools” koordinatori.  Dalībniekus sveica pilsētas vadība un izglītības sistēmas vadītāji. Par projekta mērķiem, uzdevumiem un norisi informēja projekta koordinatore Violeta Bucur. Savā pieredzē par projektu dalījās skolniece Ilinca Andrada-Ioana no“Elenas Donuci Cantacuzino” skolas. Par skolēnu pozitīvo pieredzi un ieguvumiem projektos stāstīja vecāku pārstāve TaisiaTrifu. Tā kā mūsu skola ir projekta e- Management partnere, diskusijas laikā skolas koordinatore Gaļina Mateikoviča iepazīstināja ar to, kā projekts tiek īstenots mūsu skolā, kādas aktivitātes notikušas un ar kādiem izaicinājumiem esam saskārušies. Simpozija darbs turpinājās “Elenas Donuci Cantacuzino” skolā, viesiem bija iespēja iepazīties ar skolu un fotoizstādi par projekta aktivitātēm. Pēc tam darbs tika organizēts sešās darba grupās. Mēs piedalījāmies darba grupā, kurā tika apskatīta Eiropas programma The Management of Multidisciplinary Projects, tās mācību materiāli skolotājiem un skolēniem. Grupā tika apspriestas projekta stiprās un vājās puses, lai uzlabotu projekta gala rezultātu- The European Curriculum The Management of Multidisciplinary Projects. Darba grupā piedalījās un savu viedokli izteica ne tikai projektā iesaistītie kolēģi, bet arī citi simpozija dalībnieki. Strādājot grupā bija iespēja sadarboties, analizēt paveikto, uzklausīt dažādus viedokļus un dalīties pieredzē par projekta norisi un turpmāko projekta popularizēšanu. Dalība starptautiskajā simpozijā deva iespēju satikties ar kolēģiem no citām valstīm, iepazīties ar dažādām aktualitātēm izglītības procesā Eiropā, kā arī dalīties savā pieredzē.

(Ineta Bušmane, Gaļina Mateikoviča)


INFORMĀCIJA PAR PROJEKTA NORISI novaja.lv

 


projekta mērķis

1.MOBILITĀTE

DSC00409 DSC00413 DSC00418 DSC00421DSC00431 DSC00435 DSC00456

Par mums raksts novajagazeta.lv На семинаре в Турции обсуждались проблемы, волнующие подростков В этом году Елгавская средняя школа № 6 начинает реализовывать два проекта «Erasmus+». Одним из них является проект «e-management of Multidisciplinary Project for Secondary Shools». Целью проекта, исходя из конкретных проблем, которые волнуют учеников подросткового возраста, является создание интернациональной межпредметной программы для оптимизации учебных ресурсов. Проект рассчитан как для учеников, так и для учителей. В ходе проекта будет создана е-платформа для учителей и учеников, е-портфолио, е-журнал. Проект поможет ученикам улучшить гражданские, компьютерные, коммуникативные навыки, а также улучшить освоение английского и других языков. Учителя смогут использовать материалы проекта, основанные на реальных проблемах, в обучении с помощью цифровых методов. Партнерами проекта являются Румыния, Латвия, Словакия, Чехия и Турция. Группа учителей из Елгавской средней школы № 6, представляющих Латвию, с 30 ноября по 6 декабря принимала участие в обучающем семинаре, организованном в городе Самсун на севере Турции. В ходе семинара обсуждались проблемы, которые волнуют подростков: взаимоотношения со сверстниками, проблемы в общении, здоровый образ жизни, насилие, кибероскорбления, а также права человека и, в частности, ребенка. На практических занятиях педагоги учились использовать современные электронные системы для совместной работы над проектом. Г.Матейкович, Ж.Станкевич , учителя Елгавской средней школы №6. http://www.novaja.lv/portals/vietejas/raksts.html?xml_id=27543 1

 

Mobilitātes laikā:
  1. Iepazināmies ar projekta 2.mobilitātes dalībniekiem.
  2. Prezentējām savu un iepazināmies ar citu dalībvalstu pārstāvju prezentācijām par pilsonisko prasmju attīstīšanu, pamatprasmju veidošanu, projektu vadību un to saistību ar reālo dzīvi.
  3. Iepazināmies ar skolas Ozel Ezgililer Ortaokkulu kompleksu un mācību procesa organizāciju.
  4. Piedalījāmies radošajās darbnīcās un iemācījāmies izmantot Google Drive un Twinspace interneta vietnes projekta veidošanai un īstenošanai.
  5. Strādājām grupās un apguvām prasmes kā rakstīt un īstenot Eiropas programmu, izmatojot interneta vietnes un multidisciplināros projektus.

Neliels ieskats par tikšanos Turcijas pilsētā Samsunā no 2015. gada 30. novembra līdz 5. decembrim prezentācijā >>>Skatīt šeit<<<

 

Kā mēs strādājam projektā1

Skolēni dalās savos iespaidos par dalību apmaiņas programmā Čehijā

Школьники делятся впечатлениями от участия в программе обмена Ученики Елгавской 6-й средней школы в рамках проекта e-Management of Multidisciplinary Projects for Secondary Schools участвовали в краткой программе обмена школьниками и совместной работе по обсуждению мультипроектов. Работа проходила в небольшом чешском городе Полесовице. В ходе совместных обсуждений и дискуссий были разработаны и утверждены 6 мини-проектов, работа над которыми начнется в новом учебном году. «Семинар, в котором участвовали учителя и ученики из Чехии, Словакии, Румынии, Турции и Латвии, проходил в местной школе со 2 по 7 мая. В этой школе, которой недавно исполнилось 55 лет, учатся дети с 1 по 9 класс. В 2011 году школа пережила реновацию, и сейчас это красивое современное здание с уютным школьным двориком. Недалеко от школы есть великолепная спортивная площадка с футбольным полем и беговыми дорожками. Уроки спорта, школьные и межшкольные соревнования проходят именно там. Недалеко от спортивной площадки находится открытый театр, где ученики выступают с концертами. Родители - активные помощники и участники школьных мероприятий. В школе учатся около 200 детей и работают 22 педагога. После уроков ученики имеют возможность посещать разнообразные занятия по атлетике, флорболу, танцам», - рассказала координатор проекта, учитель английского языка Елгавской 6-й средней школы Галина Матейкович. Своими впечатлениями от совместной работы в чешском городе Полесовице поделились и школьники. Никита Марков: «Наша поездка в Чехию, в город Полесовице, была интересной и увлекательной. Так как в Чехии учебный день начинается очень рано, во вторник, второй день нашего пребывания, в школу мы пришли в 7.20 утра. Мы побывали на двух уроках. После того как все участники проекта прибыли, мы собрались у входа в школу. По традиции чехи встретили нас хлебом-солью. Ребята были одеты в красивые национальные костюмы. Ученики школы спели в честь нашего приезда песню на чешском языке. После обеда мы поехали в небольшой чешский город Бухловице на экскурсию в местный замок. Замок был построен в XVII веке для прекрасной дамы. Согласно одной из легенд, местный феодал Ян Дитрих построил его для своей красавицы жены-итальянки. Во внутреннем дворике замка находится красивый фонтан. Замок окружен великолепным парком. Во время прогулки по парку директор школы рассказал нам о редких деревьях и растениях, которые там растут...» Ученица Елгавской 6-й средней школы Дениза Андруне раcсказывает: «Когда мы приехали, нас разместили жить по разным семьям. Мы с Никитой Марковым попали в семью к Марике Янчиковой.Семья проживает в частном доме. Мама Мария, папа Ладислав и трое детей - Мартин, Ладислав и Марика. Семья Янчиковых мне очень понравилась, принимали нас душевно, кормили очень вкусно, у них я чувствовала себя как дома. В день приезда нас познакомили с домом, комнатами, где мы будем жить, и накормили ужином. Так как мы приехали очень поздно, то после ужина сразу отправились спать. На следующее утро мы встали в 6.40, позавтракали и через полчаса пешком пошли в школу. Школа находилась в 5 минутах ходьбы. Каждый день начинался очень рано, и поначалу было непривычно, так как наш школьный день начинается позже, но к концу недели мы привыкли. После обеда мы с Марикой возвращались вместе домой. Познакомились с ее друзьями, вместе гуляли по городу. Город небольшой, но уютный. Много интересных памятников и узеньких улиц. Мне очень понравились и этот старинный город, и люди, живущие в нем». Лиза Лоце: «Каждый день я ходила в школу не отдыхать, а работать. Мы общались и работали над проектом. Всех ребят, приехавших в Чехию, разделили на группы. В моей группе были ребята из Чехии, Румынии, Словакии, Турции. Каждая команда была со своим учителем-координатором. Я была единственным представителем из Латвии в своей группе, и это придавало мне уверенности. Тема, над которой работала наша группа, называется «Здоровый образ жизни». Конечно, поначалу было сложно понять саму идею, но потом все встало на свои места. За неделю пребывания в Чехии мы выполнили только теоретическую часть проекта - мероприятия, которые нужно провести в классе и в школе. Каждый день мы собирались вместе, выдвигали свои предложения, обсуждали их и принимали лучшие. Так как я была единственной из команды от Латвии, было немного страшно распределять поручения, чувствовалась ответственность. Я подружилась с некоторыми девочками из своей группы и уже успела по ним соскучиться. Надеюсь, мы встретимся с ними вновь, когда в следующем году они приедут в Латвию. Участие в программе обмена - большой опыт для меня, и я очень рада, что мне выпала такая возможность! Я общалась на английском языке, стала чувствовать ответственность и уверенность в себе, в своих действиях». Участники проекта из Елгавской 6-й средней школы http://www.novaja.lv/news/article.html?xml_id=28841

11. diena Čehijā  >>>Foto skatīt šeit<<< 2. diena Čehijā  >>>Foto skatīt šeit<<< 3. diena Čehijā  >>>Foto skatīt šeit<<< 4. diena Čehijā  >>>Foto skatīt šeit<<< 5. diena Čehijā  >>>Foto skatīt šeit<<<

 VASARAS NODARBINATIBA 2024 sludinajums 2024 04 04 19 59 18

WhatsApp Image 2024 04 15 at 12.11.40

uzzsak

Screenshot 1

stundu sataksts izmainas

zalaiskarogs

veselibuveicinosa

vertibas 300x225

soma

edinasana1

Jelgava lv logo m

Jelgava lv logo b

e klase logo

uzdevumi logo

Skolas adrese

Loka maģistrāle 29, Jelgava, LV-3004

E-pasts: jppsk@izglitiba.jelgava.lv

Darba un pieņemšanas laiki: 8.00-16.00

Piekļūstamības paziņojums

pieejamiba 1

Skolas darbinieku tālruņi un e- pasta adreses

Amats 

 Vārds uzvārds

Tālrunis

e-pasts

sekretāre

Ina Matulēna

63027467

ina.matulena@izglitiba.jelgava.lv

direktore

Ilze Arbidane

63020275

Ilze.arbidane@izglitiba.jelgava.lv

direktores vietniece audzināšanas  jomā

Ļiļa Kiseļova

63012279

lilakiselova@izglitiba.jelgava.lv

direktores vietniece izglītības jomā

Viktorija Tihonova

63012278

viktorija.tihonova@izglitiba.jelgava.lv

direktores vietniece izglītības jomā Olga Fjodorova

63012277

olga.fjodorova@izglitiba.jelgava.lv

direktores vietnieks saimniecības darbā

Andrejs Koniševs

26534325

andrejs.konisevs@izglitiba.jelgava.lv

baseina vadītājs

Aivars Tihonovs 24556763 aivars.tihonovs@izglitiba.jelgava.lv

Datu drošības speciālists: Ina Matulēna , T: 63027467

e-pasts :  ina.matulena@izglitiba.jelgava.lv

Informācija par izglītības iestādes veikto personu datu apstrādi