Vārda dienu šodien svin: Rauls, Rodrigo

Karjeras izglītības īstenošana 2020./2021.mācību gadā 1.semestrī Jelgavas 6.vidusskolā

 

  1. Izglītības iestādē par karjeras izglītību izglītības iestādē atbildīgs: (atbilstošo pasvītrojiet, papildiniet)
  • pedagogs karjeras konsultants;
  • direktora vietnieks audzināšanas darbā;
  • cita atbilde______________________________

Četras infografikas “Mācoties…priekšmetus, Tu …”

Tehnoloģiju un zinātņu pamati

“Tehnoloģiju un zinātņu pamati” ir datorika, informātika, bioloģija, dabaszinības, fizika, ģeogrāfija, ķīmija, matemātika,

Kā plānot karjeru?

Visefektīvākais veids, kā plānot karjeru, ir ņemt vērā visus būtiskākos nosacījumus – savas vēlmes un dotības, darba tirgus nosacījumus un izglītības iespējas. Infografikā shematiski attēlots

Kā analizēt sevi – savas intereses, zināšanas un vēlmes?

Svarīgi, lai profesija ir Tev piemērota un sniedz gandarījumu. Lai izvēlētos šādu profesiju, ir jānoskaidro, kas tevi motivē, kādi ir tavi dotumi un stiprās puses, jāapzinās arī savi trūkumi un ierobežojumi. Infografika palīdzēs

Kā pētīt un iepazīt interesējošas profesijas?

Nereti priekšstatus par profesijām veido virspusēja informācija, stereotipi vai pat aizspriedumi. Infografikā ietverti galvenie jautājumu, atbildes uz kuriem Tev palīdzēs iegūt padziļinātu priekšstatu par profesijām.

Karjeras izglītība raksti 2020. gads un vecākas publikācijas

2020.gada 4.decembrī 12.klases skolēniem notika tiešsaistes seminārs ar Rīgas Stradiņa universitātes Sarkanā Krusta medicīnas koledžas parstāvjiem. Semināra mērķis bija iepazīstināt skolēnus ar koledžas mācību programmām, iestāšanas kārtību un karjeras iespējām medicīnas nozarē.

st

stundu sataksts izmainas

c 19 2

soma

vertibas 300x225

veselibuveicinosa

edinasana1

jelgava.lv

MANA PILSETA 300x260

e klase logo

uzdevumi logo

Skolas adrese

Loka maģistrāle 29, Jelgava, LV-3004

E-pasts: jppsk@izglitiba.jelgava.lv

Darba un pieņemšanas laiki: 8.00-16.00

Rekvizīti

Skolas rekvizīti
(Norēķini notiek ar Jelgavas Izglītības pārvaldes starpniecību)

Pašvaldības iestāde „Jelgavas Izglītības pārvalde”

A/S „SEB banka”

konts: LV07UNLA0008014130203

reģ. nr. 90000074738

Jelgavas Pārlielupes pamatskola

Skolas darbinieku tālruņi un e- pasta adreses

Amats 

 Vārds uzvārds

Tālrunis

e-pasts

sekretāre

Ina Matulēna

63027467

ina.matulena@izglitiba.jelgava.lv

direktore

Ilze Arbidane

63020275

Ilze.Arbidane@izglitiba.jelgava.lv

direktores vietniece audzināšanas  jomā

Ļiļa Kiseļova

63012279

Lila.Kiselova@izglitiba.jelgava.lv

direktores vietniece izglītības jomā

Viktorija Tihonova

63012278

Viktorija.Tihonova@izglitiba.jelgava.lv

direktores vietniece izglītības jomā Anita Mināte

63012277

Anita.Minate@izglitiba.jelgava.lv

direktores vietnieks saimniecības darbā

Andrejs Koniševs

26534325

Andrejs.Konisevs@izglitiba.jelgava.lv